Szczep Wodny Dunajec

Zbiórki harcerskie w Hamilton, Ontario, Kanada

Szczep "Dunajec"

Gromada Zuchów "Orleta” - chłopcow 7-10 lat (kl. 2-5)

2-ga Drużyna Harcerzy - chłopcow 11-15 lat  (kl. 6+)

11-ga Drużyna Wędrowników - młodzi mężczyźni 16+ lat

Szczepowy pwd. Thomas Kromka (dunajec@pieniny.zhpkanada.org)


Siostrzenny Szczep - Szczep "Wisła"

Gromada Skrzatów „Lesne Grzybki” - dzieci 4-6 lat (kl. JK-1)

Gromada Zuchów “Lesne Ludki” - dziewczat 7-10 lat (kl. 2-5)

Drużyna Harcerek „Warszawa” - dziewczat 11-15 lat  (kl. 6+)

Drużyna Wędrowniczek  - młode kobiety 16+ lat

Szczepowa phm. Aleksandra (Alesia) Regier (wisla@watra.zhpkanada.org)